Мамлекеттик органдардагы жумушчу бош орундар

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын бош орундар банкы

Улуттук кадрлар резервине тандоо ачылды

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервине киргизүүгө конкурс жарыялайт

Акыркы аныкталган баш орундар

Улуттук кадрлар резервине тандоо ачылды

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервине киргизүүгө конкурс жарыялайт

Карьераңызды ийгиликтүү улантуу үчүн резюме түзүңүз!

Резюмени түзгөндөн кийин Сиз бош кызмат орундарына өтүнмө бере аласыз